Stalo se

Ukázky z fotogalerie

IMG_0066 DSCN1655 P1070438 IMG_0027 IMG_0063 IMG_1592 IMG_9157 IMG_1784 IMG_2066

Středověký tábor 2016

Z hodin vlastivědy a dějepisu víme, že středověk je epocha nacházející se ve středu věků, mezi starověkem a novověkem. My jsme se do této dějinné éry alespoň na okamžik vrátili na letošním táboře v Zubří.

Zuberskému království vládl král Přemysl se svou družinou, ve které nechyběli veselý šašek (mnohdy rádcem a nejlepším přítelem krále – jak je známo znalcům historie), udatní zbrojnoši, číšníci s plnými poháry, osobní králův zpovědník, krásné dvorní dámy. Ke královu dvoru také patřili výborné kuchařky, děvečky, podkoní, trubadúři a další.

Jednotlivé oddíly se přeměnily na starodávné šlechtické rody českých zemí, které mezi sebou bojovaly o území, o tvrze, hrady, pole, louky, lesy,… Kromě celotáborových her se středověkým tématem děti měly každodenní oddílový program. Během něj hrály menší hry, učily se morseovku a jiné šifry, vázat a rozpoznávat uzly, poznávat stopy zvířat, zpívat trampské i jiné písně a osvojovaly si další tábornické dovednosti (správné používání nástrojů, první pomoc apod.). Nejen hrami je však tvořen den táborníka, každý musí dodržovat táborový řád a plnit své povinnosti. A tak táborníci hlídali tábor, umývali si po sobě dennodenně svůj ešus, případně (pokud měl jejich oddíl – rod službu) nádobí z kuchyně, štípali dřevo na podpal atd.

Téma středověku přímo vybízelo k tomu, abychom dětem ukázali některé památky z historie či jim řekli něco o našich dějinách. Nejen proto jsme naplánovali celodenní výlet pro celý tábor a vydali se na nedaleký středověký hrad Pernštejn známý z mnoha pohádek a historických filmů. Výlet vlakem do obce Nedvědice se velice vydařil i s celotáborovou hrou, kterou jsme sehráli přímo na jednom z hradních nádvoří. Táborníci se také dočkali ukázky historických zbraní a zbroje, kterou pro nás přichystal náš kamarád Dux, jemuž za to patří veliké díky.

Čtrnáct dní opět uběhlo jako voda a jen zlomku táborníků se chtělo vrátit do 21. století, najednou málokomu chyběly vymoženosti moderní doby.

Snad i zbytek roku rychle uteče a potkáme se v Zubří znovu.

V červenci 2017 nashledanou. Těšíme se!